Etusivu

Koulutus ja työkokemus

Palvelut

Mitä on
psykoanalyyttinen
psykoterapia?

Yhteystiedot

Mitä on psykoanalyyttinen psykoterapia?


Psykoanalyyttinen (tai psykodynaaminen) psykoterapia perustuu psykoanalyyttisiin teorioihin ihmisen psyykkisestä kehityksestä. Psykoterapiassa pyritään tekemään omaa sisäistä kokemusmaailmaa tietoisemmaksi ja ymmärrettävämmäksi. Tätä kautta helpotetaan psyykkistä kärsimystä ja oireilua.

Psykoterapian tavoitteena on oman itsetuntemuksen lisääminen. Omien tunteiden tunnistaminen, ymmärtäminen ja käsittely sekä oma kehityshistoria ovat keskeisiä tutkimuksen kohteita. Riittävän tiivis ja pitkä hoitosuhde luo edellytykset luottamuksellisen yhteistyösuhteen rakentumiselle.

Psykoanalyyttiseen psykoterapiaan voivat hakeutua monenlaisista ongelmista ja oireista kärsivät ihmiset. Ongelmat voivat liittyä esimerkiksi yksinoloon, läheisiin ihmissuhteisiin tai muihin vuorovaikutustilanteisiin.

Psykoterapiat ovat kestoltaan hyvin eripituisia. Psykoterapian kesto voi vaihdella 1-2 vuodesta useaan vuoteen. Hoidon suunnittelu tapahtuu yhteistyössä alussa toteutettavien, muutamien arviointi- ja haastattelukerojen yhteydessä.

Psykoterapia toteutetaan usein siten, että terapiatunnit, jotka ovat kestoltaan 45 minuuttia, ovat 1-3 kertaa viikossa. Kela voi harkinnanvaraisesti myöntää taloudellista tukea psykoterapiaan kuntoutuksena.